Bộ Xây dựng hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam và phổ biến Quy chế làm việc của Chính phủ, Quy chế soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng(26/10/2022)

Ngày 26/10/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam (2012 - 2022) và phổ biến Quy chế làm việc của Chính phủ, Quy chế soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; lãnh đạo và công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

12345...17
Tìm theo ngày :